Bliv medlem af Reality Bites

Ønsker du at blive medlem af foreningen Reality Bites skal du udfylde foreningens indmeldelsesblanket, som du finder via følgende link – Bliv medlem af Reality Bites

Om medlemskabs

Du vil som medlem kunne stemme på foreningens generalforsamlinger og indgå aktiv i vores planlægning og afholdelse af aktiviteter – her særligt vores mentorordning og årlige konference på RUC.

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  Foreningen består primært af medlemmer på de danske universiteter, men alle er velkomne.