Afholdt: Ordinær Generalforsamling – Juli 2021

Reality Bites indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. juli fra kl. 18 – 21:30.

Den ordinære generalforsamling afholdes delvist fysisk og online grundet nuværende situation med covid-19.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelse blive valgt for en et-årig periode til næste ordinære generalforsamling i 2022.

Den nuværende bestyrelse består af: Amanda Berk Gjerskov Pedersen (forperson), Camilla Teilmann (næstforperson), og Sebastian Diemer Mørck (kasserer).

I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 17. juli.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. juli.
Spørgsmål og forslag senest pr. mail til hello@realitybites.dk

Afholdt: Ordinær Generalforsamling – April 2020

Reality Bites indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 27. april fra kl. 17:30 – 21:30.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes via digital platform grundet nuværende situation med covid-19.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelse blive valgt for en et-årig periode til næste ordinære generalforsamling i 2021.

Den nuværende bestyrelse består af: Emilie Olander Christiansen (forperson), Natali Rohde (næstforperson), Maria Dragland Galsgaard (kassér), Svea Krukow (kassér-suppleant), Louise Buhl, Caroline Gundersen.

I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 24. april.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. april.
Spørgsmål og forslag senest pr. mail til hello@realitybites.dk


Afholdt: Ordinær Generalforsamling – November 2019

Reality Bites afholder sin næste ordinære generalforsamling torsdag d. 14. november fra kl. 17:00 – 22:00.

Generalforsamlingen afholdes på Esromgade 15, st., 1001, 2200 København N.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelse blive valgt for en et-årig periode til næste ordinære generalforsamling i 2018.

Den nuværende bestyrelse består af: Emilie Olander Christiansen (formand), Anne Mørkeberg (næstformand), Maria Dragland Galsgaard (kasserer), Natali Rohde, Louise Buhl, Caroline Gundersen, Svea Krukow, Sigrid Neergard.

I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12. november.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. oktober.
Spørgsmål og forslag senest pr. mail til hello@realitybites.dk


Afholdt: Ordinær Generalforsamling – Oktober 2017

Reality Bites afholder sin næste ordinære generalforsamling torsdag d. 26. oktober fra kl. 19:00 – 20:30.

Generalforsamlingen afholdes på Dynamofabrikken – Hejrevej 34D, 2400 København NV.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelse blive valgt for en et-årig periode til næste ordinære generalforsamling i 2018.

Den nuværende bestyrelse består af:
Anne-Mette Saugbjerg (formand), Markus L. Hatting (næstformand), Thomas Aa. Larsen (kasserer), Esben H. Licht, Maria Dragland Galsgaard, Sara Daugbjerg, Emil Schneider, Anna Vaarst og Jonas Ahm.

I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23. oktober.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. oktober.
Spørgsmål og forslag senest pr. mail til hello@realitybites.dk


Afholdt: Ordinær Generalforsamling – Oktober 2016

Reality Bites afholder sin ordinære generalforsamling lørdag d. 8 oktober fra kl. 12.00 til 13.00.

Generalforsamlingen afholdes på Dynamofabrikken – Vermundsgade 19, 2100 Kbh Ø.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelse blive valgt for en et-årigt periode til næste ordinære generalforsamling i 2017.
Den nuværende bestyrelse består af:
Anne-Mette Saugbjerg, August Septimius Krogh, Esben H. Licht, Markus L. Hatting, Maria Dragland Galsgaard, Natali Rohde og Thomas Aa. Larsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 5. oktober kl. 16.00
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 25. september kl. 16.00
Spørgsmål og forslag senest pr. mail til hello@realitybites.dk


Afholdt: Ekstraordinær Generalforsamling – Oktober 2015

 

Dato for offentliggørelse: 27-09-2015

Reality Bites afholder ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 14 oktober fra kl. 18 til 21 Adressen er; Dynamofabrikken, Vermundsgade 19, 2., 2100 København Dagsorden er

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag om nye Vedtægter for foreningen
  3. Stillingtagen til generel model for vederlag og gaver til projekter/aktiviteter
  4. Stillingtagen til specifik honar / gave til dette års projektledere af mentorordningen
  5. Fastlæggelse af budget 2015/201
  6. Eventuelt

Tilmelding sker via mail til kasseren på thomas@realitybites.dk


Afholdt: Ordinær Generalforsamling – August 2015

Reality Bites afholdte sin ordinære generalforsamling torsdag d. 27. august 2015 fra kl. 18.00-21.00.

På generalforsamlingen blev nuværende bestyrelse valgt for en etårig periode til næste ordinære generalforsamling i 2016. Den nuværende bestyrelse består af: Anne Mette Sønderby Saugbjerg (formand), August Septimius Krogh (næstformand), Thomas Aarup Larsen (kassér),    Emil Schneider, Maria Dragland Galsgaard, Esben H. Licht, Natali Rohde, Markus Fogde Hatting.

Referat fra generalforsamlingen kan fremsendes ved relevant henvendelse til foreningen.


VÆR IKKE GENERT - TA' KONTAKT TIL OS!

Vil du gerne i kontakt med os? Måske er du interesseret i mentorordningen – eller er det vores årlige konference, der har pirret din nysgerrighed? Send os en mail allerede i dag og fortæl os, hvad du går med af tanker! Vi glæder os til at høre fra dig.