Skal jeg have en mentor?

Med en mentor får du blandt andet mulighed for at sparre med et menneske, der selv har erfaret hvad det vil sige at være 1. semestersstuderende på Roskilde Universitet. En mentor er således en person, der er studerende på Roskilde Universitet, ligesom dig, men som er længere i forløbet. Din mentor kan fungere som inspirationskilde til, hvordan du kan gøre din studietid mere relevant, og hvordan du kan få mest muligt ud af din tid som studerende – også uden for universitetet.

Når du får en mentor, bliver du tilknyttet en mentorgruppe på 3-5 andre nye studerende. Du skal være indstillet på at mødes med din mentor og resten af mentorgruppen 4-5 gange i løbet af dit 1. og 2. semester. Desuden skal du også være indstillet på selv at engagere dig i møderne med din mentor og de andre mentees i din mentorgruppe – på den måde får du mest ud af mentorforløbet. Nederst på siden kan du læse mere om det praktiske. (Link til ansøgning er sidst på siden)

Hvad siger en tidligere mentee?

Fordelene ved en mentorgruppe

Du kommer i en gruppe med 3-5 andre mentees, der ligesom dig er ny på RUC. På den måde har du mulighed for at sparre med andre, der også skal til at navigere i livet som studerende. I får den samme mentor, som I typisk mødes med fire gange i løbet af jeres første semester. Din mentor, samt de mentees, du er i gruppe med, kommer fra samme bach-studieretning som dig, men ofte fra forskellige huse. 

Hvad sker der til møderne?

Det er op til dig, hvad du vil have ud af hvert enkelt møde. Din mentor forbereder typisk nogle forskellige temaer, som I kan tage udgangspunkt i ved møderne, og det kan også være at du og de andre mentees har temaer og emner, I gerne vil snakke om. Du har stor indflydelse på hvad i snakker om til møderne, da det handler om jeres tid som nye studerende. For eksempel hvordan man håndterer projektarbejde, det at have en vejleder og hvordan man kan arbejde i en intensivperiode. Det kan også være, hvordan man finder tid til både studiet, kæresten, studiejobbet, studiestruktur, eksamensformer, CV overvejelser og mange andre temaer.

Din mentor faciliterer møderne og har i nogle tilfælde forberedt nogle øvelser til dig og din gruppe. Det kan også forventes, at du gør dig nogle overvejelser omkring udvalgte temaer inden et mentormøde. Mentormøderne bliver holdt i København eller Roskilde – det er noget i beslutter i fællesskab. Længden på møderne kan variere, men forvent ca. 1-3 timers varighed.

Ansøg om at få en mentor!

Kunne du tænke dig at få en mentor? Så finder du ansøgningskemaet til mentorordningen 2021/2022 lige her!
OBS! Deadline for ansøgning var d. 25/9 2021, hvorfor vi ikke tager imod flere ansøgninger for 2021/2022.

 

Har du spørgsmål til mentorordningen, kan du altid skrive til os på hello@realitybites.dk