Skal jeg have en mentor?

Mentorordningen er for dig, der lige er startet på universitetet. Du er 1. semesterstuderende, du er nysgerrig og du er klar til at tage dig selv og din tid som studerende seriøst – og vil have mest muligt ud af den. Du kan måske føle, at du er landet på en planet, hvor det kan være lidt svært at navigere rundt, fordi du endnu ikke kender sproget, strukturen og rammerne. Reality Bites giver dig mulighed for at få en personlig mentor i den første del af din studietid. En mentor er en person, der er studerende på Roskilde Universitet, lige som dig, men som er længere i forløbet. Din mentor er en levende inspirationskilde til, hvordan du kan gøre din studietid mere relevant, og hvordan du kan få mest muligt ud af den tid, hvor du skaber dig selv som studerende – også uden for universitetet. Du skal være indstillet på at mødes med din mentor og resten af den 3-5 store mentorgruppe fem gange i løbet af 1. semester. Desuden skal du også være indstillet på selv at engagere dig i møderne med din mentor og de andre mentees i din mentorgruppe – så får du absolut allermest ud af mentorforløbet. Nederst på siden kan du læse lidt mere om det praktiske. (Link til ansøgning er sidst på siden)

Hvorfor skal jeg have en mentor?

Du skal have en mentor, hvis du gerne vil komme lidt ekstra godt fra start. Hvis du allerede fra første semester på dit studie har mod på at blive inspireret til, hvordan du kan skabe dig selv som universitetsstuderende. Du skal have en mentor, hvis du er nysgerrig og synes det kunne være interessant at blive klogere af andres erfaringer med studielivet. Du får ikke den gyldne nøgle til problemfrit og ubesværet at komme gennem studiet. Men du får tilgengæld en enestående mulighed for at møde en masse inspiration, som kan give dig stof til eftertanke og refleksion over, hvem du er som studerende.

Helt praktisk

Du kommer i en gruppe med 2-4 andre nye studerende, kaldet mentees. I får den samme mentor, som I mødes med fem gange (eller flere) i løbet af jeres første to semestre. De mentees, du er i gruppe med, kommer fra samme Bach-studieretning som dig, men fra forskellige huse. Din mentor har også samme Bach-retning som dig. Mentormøderne bliver holdt i København eller Roskilde, det er noget jeres mentor beslutter sammen med jer. Længden på møderne varierer fra mentor til mentor og afhænger også af antallet af mentees, men forvent ca. 1-3 timers varighed.

Hvad sker der til møderne?

Det er op til dig, hvad du vil have ud af hvert enkelt møde. Din mentor forbereder måske nogle forskellige temaer, som I kan tage udgangspunkt i ved møderne, og det kan også være at du og de andre mentees har temaer og emner, I gerne vil snakke om til møderne. Temaerne er meget forskellige fra gruppe til gruppe, men handler om studielivets forskellige aspekter. Fx hvordan man håndterer projektarbejde, det at have en vejleder og hvordan man kan arbejde i en intensivperiode. Det kunne også være, hvordan man finder tid til både studiet, kæresten, studiejobbet, studiestruktur, eksamensformer, CV overvejelser og mange andre temaer. Din mentor faciliterer møderne og har i nogle tilfælde forberedt nogle øvelser til dig og din gruppe, og forventer nogle gange, at du gør dig nogle overvejelser omkring udvalgte temaer inden et mentormøde.

Ansøg om at få en mentor!

Ansøgning om at få en mentor i Mentorordningen 2020/2021!

 

Har du spørgsmål til mentorordningen, kan du altid skrive til os på mentor@realitybites.dk